19/1/15

Cập nhật Web Automation - Phiên bản 1.0.0.5

Có lẽ chắc cũng có nhiều người không hiểu phần mềm Web Automation này ra đời với mục đích gì? và sử dụng nó như thế nào? Nó có quá khó sử dụng hay không? Hay là nó có ích lợi gì?
Mình sẽ trả lời những câu hỏi đó một cách lần lượt như sau:
 • Phần mềm Web Automation ra đời với mục đích tự động hóa một số công việc thường ngày mà bạn thường làm trên web, chẳng hạn như là tự động đăng nhập vào một trang web nào đó, hoặc tự động đăng ký hoặc những công việc thường ngày bạn làm có tính chất lặp đi lặp lại.
 • Để sử dụng được những chức năng cơ bản thì bạn không cần có kiến thức về lập trình cũng có thể sử dụng được vì mình đã thiết kế tính năng sử dụng trực quan, nhưng nếu bạn cần thực hiện những công việc phức tạp hơn thì bạn cần có chút kiến thức về lập trình javascript để sử dụng.
 • Phần mềm không quá khó nhưng cũng không phải là đơn giản cho lắm, tuy nhiên mình cố gắng làm cho nó dễ sử dụng và dễ hiểu nhất có thể.
 • Lợi ích mà phần mềm mang lại thì nó có thể giúp bạn tiết kiệm được một ít thời gian quý báu nếu như tính chất công việc bạn cần phải lặp đi lặp lại một thao tác nào đó.
Liên kết để tải phiên bản mới của Web Automation

Đó là một số câu hỏi và câu trả lời cơ bản về phần mềm mình sẽ đi sâu về chi tiết và cách sử dụng ở phần bên dưới đây.

Giao diện chính của chương trình, nếu nhìn sơ qua thì nó giống một trình duyệt, vì cơ bản thì nó là một trình duyệt mà, bạn có thể duyệt web tại đây cũng được.

 •  Phần đầu tiên là menu chính ở trên cùng chức năng này hiện tại các bạn không cần để ý vì nó cũng chưa hoàn thiện
 • Phần thứ 2 là toolbar, nơi đây là nơi thực hiện tác tác vụ thông thường, như chạy một đoạn mã, ghi lại các thao tác duyệt web của bạn, chức năng mở đóng tab, và đặc biệt là chức năng "Hiện công cụ lập trình" nó cho phép bạn tự động hóa việc truy cập web của mình (mình sẽ đi vào chi tiết sau)
  • Nếu bạn nhấn vào nút "Hiện công cụ lập trình" bạn sẽ thấy một panel xuất hiện ở bên dưới màn hình, chúng ta có 4 tabs: Mã lệnh, Mẫu, Xem Trước, Tải Về và Bot tự động, tuy nhiên bạn chỉ cần lưu ý 2 tabs chính là Mã Lệnh Xem Trước là được

  • Mã lệnh: là nơi sẽ thự hiện các đoạn mã 
  • Xem trước: dùng để kiểm tra kết quả
 • Phần thứ 3 là thanh địa chỉ để nhập link đến trang web
 • Phần cuối cùng là phần hiển thị trang web 
Tiếp theo là làm sao để viết mã và chạy thử như thế nào?
 • Đầu tiên bạn hãy mở một trang web bất kỳ, ví dụ mình sẽ mở trang google.com.vn
 • Sau khi trang web tải xong, bạn nhấn chuột phải bất kỳ chỗ nào trên trang web, một menu xuất hiện và bạn sẽ chọn những tính năng tương ứng.
 • Những chức năng có cùng tính năng sẽ được gom nhóm lại, chúng ta có tấc cả 9 nhóm và 2 tính năng thường sử dụng:
  • 9 nhóm đó là: Trích xuất, Fill, Click, Mouse, Keyboard, Sql, Utility, Excel, Explore
  • 2 tính năng thường dùng là: Go và Sleep
 • Nếu bạn chọn Go thì một hộp thoại sẽ xuất hiện, nếu bạn chọn "Yes" thì nó sẽ đi nếu trang web hiện tại mà bạn đang đứng, nếu chọn "No" thì nó sẽ lấy vị trí link bạn đang chọn.
  • Mình chọn "Yes", thông báo tiếp theo xuất hiện hỏi là bạn có muốn đi đến trang google.com.vn hay không? nếu đồng ý thì chọn OK nếu không muốn đi đến trang này thì bạn có thể nhập vào trang khác, ví dụ như mình muốn đi đến trang vnexpress chẳng hạn, thì mình nhập địa chỉ trang vnexpress.net và nhấn OK
 
  • Bạn sẽ thấy trong khung "Công cụ lập trình" sẽ có đoạn mã để di chuyển đến trang vnexpress.net là: go('http://vnexpress.net');

  • Để kiểm tra xem đoạn mã nó chạy sẽ như thế nào bạn nhấn nút "Chạy" để xem.

Vậy làm thế nào để chương trình tự động vào vnexpress.net và vào chuyên mục thời sự, để làm được việc đó bạn sẽ làm 3 việc:
 • Đầu tiên là bạn dùng chức năng "go" để đi đến trang vnexpress.net như ví dụ phía trên
 • Tiếp theo bạn chọn chức năng "sleep" bằng cách nhấn chuột phải ở vị trí bất kỳ trên trang web, một menu xuất hiện bạn cho "Sleep", sau khi chọn xong bạn sẽ thấy một hộp thoại xuất hiện hỏi bạn muốn đợi trang web tải trong bao lâu, mặc định là 1 giây, nhưng mình muốn đợi lâu hơn chút nên mình sẽ đổi lại thành 5 giây sau đó nhấn OK

 • Một hộp thoại nữa xuất hiện hỏi là bạn có đợi cho đến khi trang web tải xong hay đợi đúng 5 giây đó thì mới chạy dòng lệnh kế tiếp, mình chọn "No" để đợi sau 5 giây mới chạy dòng lệnh kế tiếp, thì dòng lệnh tiếp theo sẽ được thêm nào "Công cụ lập trình"
 •  Tiếp theo để vào chuyên mục "Thời sự" bạn di chuyển chuyện vào link có chữ "Thời sự" sau đó nhấn chuột phải  sau đó nhấn "Click", chọn "Element" tiếp theo chọn "Sleep" nhập vào số 5 để chờ trang thời sự được tải xong.
 
 • Nhấn chạy để kiểm tra bạn sẽ thấy chương trình thực hiện từng bước đầu tiên là mở trang vnexpress.net sau đó đợi 5 giây, tiếp theo nhấn vào link "Thời sự" đợi 5 giây nữa để chương trình tải trang "Thời sự", sau đây là đoạn mã mở trang "Thời sự" trên vnexpress.net

 • Sau khi mở trang thời sự tôi muốn lấy những tin trong chuyên mục thời sự và lưu xuống tập tin txt thì sẽ làm như thế nào?
 • Để làm được việc lấy tin bạn làm như sau: kéo trang thời sự xuống phía dưới sau đó chọn link mà có cấu trúc giống nhau ở đầu trang, ở đây mình chọn tin "Bộ giao thông lần đầu lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo", nhấn chuột phải chọn "Trích xuất" sau đó chọn tiếp "Repeat Element"
 • Sau đó chọn cuối tin trong chuyên mục, nhấn chuột phải chọn "Trích xuất" sau đó chọn tiếp "Repeat Element"
 
 •  Mục đích của việc chọn điểm đầu và điểm cuối là để chương trình biết được nơi bắt đầu và nơi kết thúc để chương trình viết đoạn mã lặp qua các tiêu đề giống nhau sau đó lấy nội dung của nó.
 •  Nhấn nút "Chạy" để kiểm tra xem chương trình có lấy được các tiêu đề trong chuyên mục "Thời sự" hay không, nếu thành công bạn nhấn vào tab "Xem trước" sẽ thấy nội dung tiêu đề được liệt kê ở đó. Đây là kết quả:
 •  Như bạn đã thấy chúng ta có thể lấy được tiêu đề trong chuyên mục "Thời sự" một cách dễ dàng, sau đó bạn cần lưu những tiêu đề này ra một tập tin bạn cần thực hiện các bước tiếp theo như sau: bạn hã quay trở lại tab "Mã lệnh" xóa dòng lệnh thứ 10 "log(text)" đi, sau đó nhấn chuột phải ở bất kỳ nơi nào trên trang web, chọn "Explore" sau đó chọn "CreateFile", kết quả sẽ như hình bên dưới

 • Bạn hãy di chuyển 2 dòng số 12 và 13 lên vị trí dòng số 10, sau đó đổi 'content' bằng 'text', đổi 'path' bằng đường dẫn đến tập tin, 'isAppend' là true nếu bạn muốn thêm nội dung vào tập tin, bằng false nếu bạn muốn ghi đè nội dung trước đó với nội dung mới.
 •  Trong ví dụ trên trong hàm save mình đã thay content bằng text (tiêu đề của tin tức), 'D:\\vnexpress.txt' là đường dẫn đến tập tin vnexpress.txt nằm trong ổ đĩa "D:\", lưu ý dấu "\" bạn nên viết thành dấu "\\", còn tập tin không cần phải tồn tại trước vì nó sẽ tự tạo cho bạn.
 • Nhấn nút chạy để xem kết quả, do mình chọn 'isAppend' bằng false nên các kết quả trước đó bị ghi đè lên hết nên chỉ còn có một tin cuối cùng được lưu.
 • Bạn đổi lại isAppend từ false trở lại thành true, và trước khi chạy bạn nên xóa tập tin vnexpress.txt hoặc xóa nội dung của nó đi, vì nếu không nội dung này sẽ được giữ lại và bạn sẽ dư một tin, sau đó nhấn "Chạy", sau khi chạy xong mở tập tin để kiểm tra.

 • Và đây là kết quả của 12 dòng code để lấy các tiêu đề trong chuyên mục thời sự trên vnexpress.net sau đó lưu xuống tập tin txt
Vậy là chúng ta xong bài thực hành cơ bản về cách sử dụng phần mềm web automation để tự động lấy tin từ vnexpress.net sau đó lưu xuống tập tin txt (bạn có thể lấy tin từ một trang web bất kỳ sau đó lưu xuống một tập tin bất kỳ hoặc đưa những thông tin này đến một trang web khác mà bạn chỉ định)Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn sử dụng web automation để lấy thông tin từ trang vàng yp.vn
Chia sẻ
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

0 nhận xét

 
© 2011 Phần mềm việt - Công nghệ 24h - congnghe24h - phanmemviet
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Chính sáchĐiều khoản
Back to top