18/8/18

Phần mềm tạo QR Code - 2.0.0.8

Bản cập nhật của phần mềm tạo mã QR Code 2.0.0.8 hỗ trợ xuất mã QR Code của Sản Phẩm ra file excel dùng cho việc in ấn.

Tính năng này thật ra là của một khách hàng hàng kinh doanh số điện thoại, khách hàng này sử dụng danh sách số điện thoại và mã số, mỗi số điện thoại sẽ có 1 mã số (cái này không rõ dùng để làm gì)
Nhiệm vụ của mình là làm sao nhập 2 thông tin này vào phần mềm, nhưng mà với loại QR Code là Sản Phẩm trong đó số điện thoại là Mã Sản Phẩm, mã số đó là Mô tả nếu mà nhập vào phẩn mềm thì nó sẽ ra kết quả như thế này


Những thông tin khác như Tên Sản Phẩm và Giá thì không cần nhập, từ dữ liệu ban đầu mình dùng phần mềm import vào khoảng hơn 300 mã. Sau đó mình xuất tấc cả mã này ra excel để dùng cho việc in ấn, theo đó yêu cầu là tấc cả mã QR Code xuất ra phải nằm trong trang A4


Theo đó mình vào phần cấu hình cập nhật số cột là 2 sau đó chọn "Export excel" thì kết quả tấc cả các mã QR Code này sẽ được xuất ra file Excel thành 2 cột tương ứng như hình trên, và chúng ta có thể dùng để in ra giấy để sử dụng


Như các bạn thấy mình có thể in tấc cả mã QR Code này trong các trang A4 như thế này, cái này in khoảng 90 trang A4.

Nếu muốn xuất ra thành 3 cột thì mình vào phần cấu hình và thay đổi số cột thành 3 và xuất lại mã QR Code


Kết quả chúng ta sẽ được 3 cột như hình bên dưới, nói chung muốn in bao nhiêu cột thì thay đổi số lượng trong phần cấu hình.Chia sẻ
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

 
© 2011 Phần mềm việt - Công nghệ 24h - congnghe24h - phanmemviet
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Chính sáchĐiều khoản
Back to top