29/12/2012

Phần mềm việt - Web Automation

Đã bao giờ bạn làm các công việc mang tính lặp đi lặp lại hàng ngày một cách nhàm chán hay không? Phần mềm Web Automation sẽ giúp bạn tự động hóa công việc hàng ngày của bạn một cách nhanh chóng

1. Phần mềm Web Automation là gì?

Phần mềm Web Automation giúp bạn tự động hóa công việc hàng ngày của bạn, bạn không cần phải lặp đi lặp lại công việc mà bạn thường làm hàng ngày nữa, mà thay vào đó phần mềm Web Automation sẽ giúp bạn.

2. Phầm mềm Web Automation sẽ giúp cho bạn những gì?

- Phần mềm giúp bạn đăng nhập, đăng ký tài khoản của các trang web một cách tự động (lưu ý đối với những trang có mã captcha thì phần mềm vẫn chưa tự động được)

- Phần mềm giúp bạn thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, giúp bạn có đầy đủ thông tin phục vụ cho việc phân tích, cũng nhưng các công việc khác, như lấy email, lấy thông tin người dùng từ các trang mạng xã hội, forum diễn đàn....

3. Sử dụng phần mềm như thế nào?

Để sử dụng phần mềm máy của bạn cần cài DotNetFrameWork 4.0

- Đầu tiên bạn hãy tải phần mềm tại đây: Web Automation

- Mở Automation.exe để chạy chương trình, khi chương trình hoạt động bạn sẽ thấy giao diện của chương trình như thế này- Nhấn F12 hoặc nhấn vào nút "Hiện công cụ lập trình" để mở thanh công cụ lập trình phía dưới


4. Video hướng dẫn:

- Hướng dẫn tự động đăng ký gmail:


- Hướng dẫn trích xuất nội dung trên web:


- Trích xuất thông tin tuyển dụng từ trang tuyendung.com.vn


5. Các lệnh cơ bản:

- Chạy những lệnh cơ bản nhập các lệnh bên dưới và nhấn nút chạy để kiểm tra:
 • Mở tab mới: tabnew();
 • Đóng tab hiện tại: tabnew();
 • Đóng tấc cả các tab đang mở: tabcloseall();
 • Mở 1 trang web: go(url);
 • Quay trở lại trang web đã mở: back();
 • Đi tới trang web đã mở: next();
 • Tải lại trang web: reload();
 • Dừng tải trang web: stop();
 • Dừng cho đến khi: sleep(seconds,isBrowserComple);
 • Thoát khỏi chương trình: exit();
 • Nhấn vào 1 nút trên trang web: click(xpath);
 • Ghi log: log(content);
 • Xóa log: clearlog();
 • Trích xuất dữ liệu từ web: extract(xpath);
 • Điền dữ liệu vào web: fill(xpath, value);
 • Chọn Select: filldropdown(xpath,index);
 • Chuyển text thành đối tượng javascript: toObject(text);
 • Duyệt hết tấc cả các liên kết từ xpath: browser(xpath);
 • Chụp ảnh trang web: takesnapshot(path);
 • Tạo thư mục: createfolder(path);
 • Tải tập tin từ web: download(url,path);
 • Liệt kê các tập tin trong thư mục: getfiles(path);
 • Liệt kê các thư mục trong thư mục: getfolders(path);
 • Đọc tập tin: read(path);
 • Lưu tập tin: save(content,path,isOverride);
 • Xóa tập tin: remove(path);
 • Xóa thư mục: removefolder(path);
 • Mở explore: explorer(path);
 • Chạy các đoạn mã: excute(code);
 • Logoff: logoff();
 • Lock Work Station: lockworkstation();
 • Force Logoff: forcelogoff();
 • Reboot: reboot();
 • Shutdown: shutdown();
 • Hibernate: hibernate();
 • Standby: standby();
 • Chạy một chương trình: runcommand(path);
 • Lấy trang web hiện tại: getcurrenturl();
 • Lấy chiều cao của trang web: getheight();
 • Lấy tiêu đề: gettitle();
 • Lấy danh sách liên kết từ xpath: getlinks(xpath);
 • Lấy nội dung trang web hiện tại: getCurrentContent();
 • Lấy đường dẫn chương trình đang chạy: getCurrentPath();
 • Đọc tập tin excel: readCellExcel(path, sheetname, row, column);
 • Ghi ra tập tin excel: writeCellExcel(path,sheetname,cellName,value);
 • Load tập tin HTML: loadHTML(path);
 • Đăng nhập: login(username,password);
 • Đăng ký: register(username,email,password,confirm);
 • Lấy thông tin tài khoản bạn đã nhập: getAccountBy(name);
 • Đọc chữ trong hình: ocr(path,language);
 • Lưu hình từ Element: saveImageFromElement(xpath,path);
 • Nhấn chuột: MouseDown(mouseButton, LastTime);
 • Nhả chuột: MouseUp(mouseButton,LastTime);
 • Click chuột: MouseClick(mouseButton,LastTime);
 • Double Click chuột: MouseDoubleClick(mouseButton,LastTime);
 • Di chuyển chuột: MouseMove(x, y, isShow, LastTime);
 • Cuộn chuột: MouseWheel(delta, LastTime);
 • Nhấn phím: KeyDown(key, LastTime);
 • Nhả phím: KeyUp();
 • Lấy danh sách cơ sở dữ liệu: getDatabases(name);
 • Lấy danh sách bảng: getTables(name,dbName);
 • Lấy danh sách cột: getColumns(name,dbName);
 • Lấy danh sách dòng trong bảng: getRows(name,dbName,sql);
 • Chạy query: excuteQuery(name,dbName,sql);
Chia sẻ
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

0 nhận xét

 
© 2011 Phần mềm việt - Công nghệ 24h - congnghe24h - phanmemviet
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Chính sáchĐiều khoản
Back to top